Biroul executorilor judecatoresti Ochian Doru – Catalin si Neneci Alexandru este specializat in indeplinirea urmatoarelor tipuri de activitati:

- Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
- Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
- Comunicarea actelor de procedura
- Recuperarea pe cale amiabila a creantelor
- Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
- Constatarea unor stari de fapt
- Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
- Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor

Executari directe:
- Evacuari
- Incredintarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri

Executari indirecte:
- Urmarirea mobiliara si imobiliara a creantelor
- Popriri
- Protestul de neplata al cambiei, biletului la ordin
- Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri
- Procese-verbale de oferta reala
- Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti